บันทึกการทำงาน กิจกรรมการลงทะเบียน แอนลีน

บันทึกการทำงาน กิจกรรมการลงทะเบียน แอนลีน

เป้าหมายการทำงาน

 1. สามารถกำหนดช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรมได้
 2. สามารถกำหนดจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้
 3. สามารถตั้งชุดคำถาม และคำตอบ ในแต่ละกิจกรรมได้

โดยในแบบสอบถามการลงทะเบียนจะมี คำถามที่เป็นมาตฐานที่ต้องกรอกเหมือนกัน เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลที่อยู่, ข้อมูลการติดต่อ และตามด้วยคำถาม ที่สามารถตั้งขึ้นเองได้โดย admin

ขั้นตอนที่ 1 สร้างกิจกรรม

โดยการกรอกข้อมูลดังนี้

 • ชื่อกิจกรรม
 • จำนวนคนลงทะเบียน
 • วันที่เริ่มกิจกรรม
 • วันที่สิ้นสุดกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างจัดการคำถาม

หน้า dashbord ของหน้ากิจกรรม สามารถที่จะ

 • ลิงค์ไปหน้าลงทะเบียน
 • ดูรายงานการลงทะเบียน
 • จัดการคำถามในแต่ละกิจกรรม
 • แก้ไขข้อมูลกิจกรรม
 • ลบข้อมูลกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการคำถาม

โดยการกรอกข้อมูลดังนี้

 • ข้อมูลชื่อ field (เพื่อบันทึกเป็นตัวแปรในฐานข้อมูล mysql)
 • ข้อความ (ชื่อ label หรือคำถาม)
 • Type file เลือกประเภทคำตอบ (สามารถเลือกใด้ว่าจะตอบคำถามได้ 3 แบบ ดังนี้ input text, text area และ radio box)
 • Require field (เลือกว่าจำเป็นต้องตอบคำถามนี้หรือไม่ ถ้าเลือก require field เป็น Yes คือต้องตอบคำถามนี้ก่อน)

ขั้นตอนที่ 4 ส่วนของรายงาน

 • ดูรายงานการลงทะเบียนในแต่ละกิจกรรม
 • Export ข้อมูลเป็น Excel 
 • ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนแต่ละคนได้

ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละคน

ส่วนของหน้าลงทะเบียนในแต่ละกิจกรรม


บริการทำเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส, บริการทำเว็บไซต์ Responsive, รับทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ กับ MEEWEBS.COM

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ