WordPress วิธีเพิ่ม URL slug ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย

WordPress วิธีเพิ่ม URL slug ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย

ในการทำเว็บไซต์ด้วย wordpress โดยส่วนตัวมักเจอปัญหาการทำ SEO  URL Slug ภาษาไทย ตัดคำไม่พอดีกับความหมายที่ต้องการ เราอาจแก้ไขปัญหาโดยการย่อความหมายของ URL ภาษาไทยให้สั้นลง บางที่อาจจะทำให้ความหมายไม่ตรงตามที่ต้องการได้

วันนี้เลยอยากจะแก้ไขปัญหานี้โดยวิธีเพิ่มความยาวของ URL Slug ใน wordpress ให้ยาวขึ้นกว่าเดิม ปกติ wordpress กำหนดความยาวไว้ที่ 200 ตัวอักษร เราจะมาทำให้ยาวขึ้นเพื่อรองรับ Slug ภาษาไทย ที่ใช้คำมากกว่าภาษาอังกฤษ

วิธีการเพิ่มความยาว URL Slug ผมจะใช้วิธี เพิ่มจาก config เอง ไม่ได้ใช้ plugin ช่วย โดยมีขั้นตอนการทำ อยู่ 2 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 

แก้ไขการกำหนดความยาวตัวอักษรที่ไฟล์ ที่ชื่อว่า formatting.php ไฟล์นี้จะอยู่ที่ ./wp-includes/formatting.php เราจะแก้ไขที่ไฟล์นี้

Wordpress วิธีเพิ่ม slug url ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย

WordPress วิธีเพิ่ม slug url ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย

ให้ค้นหาคำสั่ง 

$title = utf8_uri_encode( $title, 200 ); 

แก้ไขความยาวตัวอักษร 800 ตัวอักษร (การปรับตรงนี้สามารถกำหนดได้เองอยากให้ URL Slug มีความยากตัวอักษร กี่ตัวอักษรก็ได้ครับ)

$title = utf8_uri_encode( $title, 800 );

Wordpress วิธีเพิ่ม slug url ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย
WordPress วิธีเพิ่ม URL Slug ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย

ขั้นตอนที่ 2

แก้ไขความยาวในฐานข้อมูล MySql ผ่านทาง phpMyAdmin

เข้าไปในฐานข้อมูลที่ติดตั้งโปรเจคงาน wordpress นั้นๆ ค้นหา Table ที่ชื่อว่า wp_posts คลิกเลือกฐานข้อมูลนี้ คลิกเลือกที่ tab Structure => หา field name ที่ชื่อว่า post_name เพื่อทำการแก้ไข ตัวเลขของ varchar จาก 200 => 800 ให้ตรงกับความยาว slug ที่เรากำหนดไว้ใน ขั้นตอนที่ 1 ครับ

Wordpress วิธีเพิ่ม slug url ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย
หา Table ที่ชื่อว่า wp_posts
Wordpress วิธีเพิ่ม slug url ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย
ทำการแก้ไข field name ที่ชื่อว่า post_name (12) ในรูป
Wordpress วิธีเพิ่ม slug url ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย
แก้ไขความยาวตัวอักษร ตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Save (บันทึก)
Wordpress วิธีเพิ่ม slug url ให้ยาว เพื่อรอบรับภาษาไทย
เท่านี้ก็สามารถเพิ่มความยาวให้กับ URL Slug ได้แล้วครับ

เสร็จแล้วครับสำหรับการเพิ่มความยาว URL Slug ของ wordpress เพื่อรองรับภาษาไทย ในการทำ SEO


บริการทำเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส, บริการทำเว็บไซต์ Responsive, รับทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ กับ MEEWEBS.COM

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ