การเพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

การเพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

วิธีการเพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

1. เข้าไประบบหลังบ้าน (ระบบจัดการ backend)

เพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

2. เลือกเมนู Smart Slider

เพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

3. เมนู Banner Slider (คลิ๊กปุ่ม Edit)

เพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

4. เข้าสู่การจัดการ banner เราจะทำการ Duplicate banner ตรงมุมขวาของ banner ที่ต้องการ (การ duplicate ก็คือการ copy slide ที่ต้องการขึ้นมาใหม่ โดยมีรูปภาพ ข้อความ และ effect animate เหมือนกับต้นฉบับที่ทำการ Duplicate มาทั้งหมด)

เพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

5. เราก็จะได้ banner ที่ได้ทำการ Duplicate มาเพิ่มอีก 1 slide และทำการ Edit banner โดยการเปลี่ยนภาพ background ใหม่

เพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

6. หากต้องการเปลี่ยนข้อความใหม่ ก็ให้คลิกที่ข้อความต้องการเปลี่ยน แล้วจะมี popup กล่องที่สามารถปรับเปลี่ย่นข้อความ สี หรือ effect animate แบบอื่นๆได้ในแบบที่แตกต่างออกไปได้

เพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

7. คลิกปุ่ม save เพื่อทำการบันทึกการแก้ไข banner (Save ปุ่มสีเขียวขวามือ) เท่านี้ก็สามารถอัพเดท Banner ใหม่ได้แล้วครับ

เพิ่ม Banner slide กับ Smart Slider

8. กรณีที่ต้องการ จัดเรียง slider ใหม่ ใช้วิธีการ Drag And Drop Banner ที่ต้องการจัดเรียง เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Save สีเขียวขวามือของจอภาพ เท่านี้เรียบร้อยแล้ว


บริการทำเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส, บริการทำเว็บไซต์ Responsive, รับทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ กับ MEEWEBS.COM

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ